Brandwerende afdichtingen

Het brandwerend afdichten van doorvoeren is enorm belangrijk. Brandveilige en brandwerende doorvoeringen zorgen dat de verspreiding van vuur en rook tot een minimum beperkt wordt. Brandwerende afdichtingen voor openingen met doorvoeringen, kabeldoorvoeren of doorvoeringen dmv een RF dichting.

Tijdens onze inspecties van gebouwen valt het regelmatig op dat brandwerende compartimenten niet op de juiste manier zijn afgesloten, of soms zelfs helemaal niet. Dit vormt een aanzienlijk aandachtspunt, aangezien de correcte afdichting van brandwerende doorvoeringen van cruciaal belang is. Brandwerende afdichtingen voorkomen de verspreiding van vuur en rook doorheen het gebouw. Het is dan ook van levensbelang om alle gaten en openingen te beschermen met brandwerende afdichtingen die voldoen aan de meest recente Europese normen.

Brandwerend afdichten van doorvoeringen met nutsleidingen

Brandwerende afdichtingen voor doorvoeringen met nutsleidingen zijn onderhevig aan de volgende wetten/regelgevingen:

 • KB van 13 juni 2007 tot vaststelling van de basisnormen (LG, MG en HG)
 • Aangepast KB van 12 juli 2012 bijlage 7 met betrekking tot enkelvoudige brandwerende doorvoeringen
 • Bij ontbreken of afwijken op bovengenoemde, de classificatierapporten volgens EN 1501- 1366 dewelke ook in België, met geen enkele uitzondering, dienen te worden toegepast met ingang vanaf 1 december 2016

Brandwerend afdichten van openingen met brandbare en onbrandbare doorvoerleidingen

Volgens omzendbrief dd 14 april 2004

Gebaseerd op een groot aantal proeven in binnen- en buitenland, concludeert men dat de thermische geleiding in het geval van brand weinig of geen noemenswaardige gevolgen heeft tot de verspreiding van brand. De volgende parameters zijn hierbij bepalend:

 • De samenstelling van de doorvoeringen
 • De diameter van de doorvoeringen
 • De onderlinge afstand van de doorvoeringen

De materialen die men in de technische bijlage van deze omzendbrief omschrijf zijn:

 • Rotswol
 • Mortel

Volgens EN 13501-1366

De brandwerende afdichtingen moet worden uitgevoerd volgens toepassingen beproefd in EN 13501-1366 wanneer de doorvoeringen afwijken van de toepassingen beschreven in de technische bijlage. Uiteraard kunnen we u steeds een classificatierapport voorleggen. De ophangingen of ondersteuningen van de doorvoeringen zullen door de technieker (HVAC, CV, Elektriciteit, …) in kwestie, op een professionele wijze en voorzien van de nodige ondersteuningen voor en achter de doorvoeringen (kabelgoot, brandleiding, brandklep, rookgasafvoer, brandleiding,…), opgehangen of ondersteund worden.

Brandwerende doorvoeringen van kabels en buizen

Brandwerende isolatie van leidingen
Brandwerende isolatie van leidingen

De vorm van de opening bepaalt samen met de hoeveelheid en de aard van de leidingdoorvoeren welke brandwerende afdichting het meest efficiënt is. Voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen voor kabels en buizen behoren brandwerende panelen, pasta’s, mortel of brandwerend schuim tot de mogelijkheden. Als brandwerend paneel gebruiken we een rotswolpaneel dat behandeld werd met een brandwerende coating.

Het plaatsen van de brandwerende afdichting gebeurt volledig met de hand. Alle afmetingen van de opening en de (brandbare of onbrandbare) doorvoeringen worden met potlood en rolmeter overgebracht op het brandwerend paneel. Afhankelijk van het aantal doorvoeringen wordt het brandwerende paneel in verschillende stukken versneden met behulp van een isolatiemes. We versnijden het paneel zodat het nadien als een puzzel opnieuw in de opening kan worden geplaatst. We voorzien alle zijkanten van het brandwerend paneel met een brandwerende coating. Zo kunnen we stabiele gas- en rookdichte afdichtingen garanderen. Om vlamdoorslag of thermische bruggen te vermijden wordt het paneel meestal dubbel uitgevoerd.

 • Elektriciteitskabels worden aangestreken met brandwerende coating of pasta. Zo vermijden we dat de isolatie in geval van brand doorbrandt. Afhankelijk van de kabeldoorvoer, worden deze 100mm aan weerszijden vanuit het brandwerend paneel aangestreken
 • Metalen buizen/leidingen worden afhankelijk van hun diameter en/of brandweerstand behandeld met brandwerende coating, brandwerende wrap, brandwerende isolatie of een brandwerende kraag.
 • Metalen buizen/leidingen geïsoleerd met onbrandbare isolatie dienen geen specifieke verdere brandwerende behandeling
 • Leidingen of buizen in kunststof of metaal met brandbare isolatie worden bijkomend voorzien van een brandmof of brandmanchet. Brandwerende wrap of kit is ook een mogelijkheid.
 • Tenslotte worden nogmaals alle aansluitingen of voegen tussen de ruwbouw extra afgewerkt met brandwerende coating. Op deze manier kunnen we perfecte brandwerende afdichtingen garanderen met een duidelijk esthetisch karakter.

Brandkleppen

Ook brandkleppen kunnen worden afgedicht met brandwerende panelen (dubbel). Voorwaarde is dat de as van de brandklep zich binnen de ruwbouwopening bevindt. De tunnel van de brandklep (indien thermisch geleidbaar = galva) wordt aangestreken met brandwerende coating tot aan de flens van het ventilatiekanaal.

Indien de brandklep zich buiten de wand bevindt, zal het brandwerend paneel in opbouw worden opgewerkt tot aan de eigenlijke as van de brandklep zelf. Zo bekomen we als het ware een brandwerende tunnel en vermijden we dat brandvoortplanting via thermische geleiding kan plaatsvinden via de koker van de brandklep. De lengte hierin is echter beperkt en kan nooit langer zijn dan de lengte van de aansluiting van de brandklep met het kanaal zelf. In het andere geval zal worden overgegaan tot een brandwerende omkasting waarbij producten zoals Conlit Ductrock, Conlit Fire Mat, Promatect L500 of andere brandwerende isolatie voor luchtkanalen worden toegepast.

REI afdichtingen van doorvoeringen

De afgelopen 35 jaar hebben we een heleboel expertise opgebouwd met betrekking tot brandwerende afdichtingen van doorvoeringen. Uiteraard werken we uitsluitend met REI afdichtingen van topkwaliteit.

Promat is een welbekend merk dat kwalitatieve brandwerende producten op de markt brengt. Zo heb je Promat brandwerende pasta die in meeste gevallen voldoende zal blijken voor het grondig afdichten van voegen en dergelijke. Een ander voorbeeld is Promastop. Promastop is verkrijgbaar in drie varianten: een brandwerende rotswolplaat, een brandwerende verf voor kabeldoorvoeringen en een brandwerend manchet om brandbare leidingen doorheen doorvoeringen goed af te sluiten.

We gebruiken de brandwerende producten van Promat om allerhande doorvoeringen in uw gebouw brandwerend af te dichten. Promat producten zijn geschikt voor standaard openingen in wanden, muren, vloeren en plafonds. Ook openingen voor het plaatsen van kabels, leidingen of ventilatiekanalen kunnen brandwerend gedicht worden met de producten van Promat.

Brandwerende mortel

Brandwerende mortel is ideaal voor het brandwerend dichten van kleine tot middelgrote openingen in wanden, vloeren of plafonds. Ook bij enkelvoudige doorvoeringen biedt brandwerende mortel de oplossing. Promastop M brandwerende mortel is uitermate geschikt voor het brandvrij afdichten van openingen met een grotere concentratie aan kabeldoorvoeringen.

Gedetailleerde informatie over Promastop M – Brandwerende mortel

Brandwerende beplating of panelen

Grotere openingen worden met brandwerende panelen (Promastop CB/CC) afgedicht. Deze harde en zeer brandstabiele rotswolpanelen zijn behandeld met een brandwerende coating en worden verzaagd volgens de afmetingen van de opening en de respectievelijke doorvoeringen. In combinatie met andere brandwerende producten zullen de doorvoeringen verder brandwerend behandeld worden. Voor het brandwerend aansluiten rondom brandkleppen worden steeds twee enkelzijdig behandelde brandwerende rotswolpanelen geplaatst. (Promastop CB50)

Gedetailleerde informatie over Promastop CB/CC – Brandwerende beplating

Gedetailleerde informatie over Promastop CB 50 – Brandwerende beplating

Brandwerend schuim

Promafoam C is een brandwerend één component isolatieschuim getest tot 120 minuten. Promafoam C biedt een optimale brandweerstand voor kleine kabeldoorvoeringen tot 0.5dm². Ook geschikt als brandwerende afdichting tussen kozijnen van brandwerende deuren.

Gedetailleerde informatie over Promafoam C – brandwerend schuim

Brandwerende mastiek – coating

Promastop CC is een brandwerende verf/coating, die wordt gebruikt voor het behandelen van elektrische doorvoeringen van kabels. Promastop CC verhindert het doorbranden van de kunststofmantel rondom de elektrische kabels. Promastop CC wordt ook gebruikt voor het nabehandelen van Promastop CB/CC dichtingspanelen of als brandwerende mastiek rondom kleine, vaak enkelvoudige, doorvoeringen of herstellingen van leidingen.

Promastop E is een brandwerende coating van Promat. Promastop E wordt gebruikt voor het behandelen van brandkleppen in combinatie met Promastop CB50 brandwerende scheidingselementen.

Gedetailleerde informatie over Promastop CC – Brandwerende coating voor kabeldoorvoeringen

Gedetailleerde informatie over Promastop E – Brandwerende pasta voor brandkleppen

Brandwerende mof/manchet

Kunststofleidingen of doorvoerleidingen met brandbare isolatie moeten voorzien worden van een brandwerende manchet. Promastop W is een uitzettende brandwerende strook die rond de brandleiding geplaatst wordt en verder afgedicht wordt door middel van een van bovengenoemde brandwerende dichtingselementen. Opbouwconstructies voor brandbare leidingen zijn ook beschikbaar in ons gamma.

Gedetailleerde informatie over Promastop W – Brandwerende wrap voor kunststofleidingen en leidingen met brandbare isolatie

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.