FAQ2023-07-18T06:45:29+02:00

FAQ – Frequently Asked Questions

De brandweerbaarheid van gebouwen is een complexe materie. We zetten de vragen die we het meest horen van onze klanten even voor u op een rijtje.

Wat is compartimentering?2023-09-14T12:36:10+02:00

Compartimentering is een kernprincipe van passieve brandbeveiliging. Om de uitbreiding van vuur en rook binnen een gebouw te minimaliseren, is compartimentering essentieel. Compartimentering houdt in dat de ruimte wordt opgedeeld in afzonderlijke zones (of compartimenten), waardoor het vuur beperkt blijft tot een specifieke zone en er voldoende tijd is voor noodzakelijke evacuatiemaatregelen.

Hoe snel verspreid rook zich zonder brandcompartimentering?2023-07-17T15:04:07+02:00

Het is belangrijk om weten dat meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers bij een brand vallen in ruimtes waar geen vuur aanwezig is. Het grote deel van de slachtoffers wordt verrast door de enorm snelle verspreiding van rook. Een concreet voorbeeld. Een gaatje van een halve centimeter is voldoende om een kamer in sneltempo met rook te vullen. Rook vult een kamer aan een snelheid van ongeveer 1m³ per seconde. Dat wil zeggen dat een kamer van 4x5x3 in ongeveer een minuut volledig gevuld zal zijn met rook.

Wat is de maximale grootte van een brandcompartiment?2023-07-17T15:04:02+02:00

De maximale grootte van een brandcompartiment is afhankelijk van de functie van het gebouw. In de meeste gevallen is de maximale grootte beperkt tot 1000m². Wanneer personen in het gebouw verblijven, zowel recreatief als residentieel, wordt de maximum grootte beperkt tot 500m². In industriegebouwen kan een brandcompartiment maximaal 2500m² bedragen.

Hoe lang is een brandcompartiment minimaal brandwerend?2023-07-17T15:03:43+02:00

Er zijn enorm strenge regels voor de brandweerbaarheid van compartimenten en hun onderdelen. In geval van brand moet een brandcompartiment minstens 30 minuten lang de verspreiding van vuur en rook kunnen tegenhouden. Afhankelijk van de functie van het gebouw wordt in sommige gevallen zelfs een brandweerstand van 240 minuten verwacht.

Welke wetgeving stipuleert de regelgeving in verband met brandweerbaarheid?2023-07-17T12:06:33+02:00

In België wordt de regelgeving in verband met brandweerbaarheid bepaald door het Koninklijk Besluit “Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing”, terwijl in Nederland het “Bouwbesluit” de regelgeving bepaalt. In Nederland is de wetgeving zowel toepasbaar voor nieuwbouw als renovatie. In België geldt de regelgeving enkel voor nieuwbouw.

Wat is het verschil tussen branddoorslag en brandoverslag?2023-07-17T12:01:24+02:00

De verspreiding van brand gebeurt via branddoorslag of brandoverslag. Met branddoorslag bedoelen we de verspreiding van brand doorheen de verschillende onderdelen van een gebouw (muren, wanden, deuren en dergelijke). Wanneer we spreken over brandoverslag bedoelen we de verspreiding van brand via de buitenlucht.

Waarom is compartimentering belangrijk?2023-07-17T12:00:02+02:00

In geval van brand zorgt compartimentering ervoor dat de verspreiding van vuur en rook tot het minimum beperkt blijft. Het gebouw blijft hierdoor langer overeind en aanwezigen krijgen de noodzakelijke tijd om het gebouw in veiligheid te verlaten.

Wat is rookcompartimentering en hoe helpt het bij het beschermen van mensen tijdens een brand?2023-07-17T11:59:44+02:00

Rookcompartimentering is het proces van het verdelen van een gebouw in verschillende afzonderlijke compartimenten met behulp van rookdichte materialen en barrières. Deze compartimenten zijn ontworpen om te voorkomen dat rook zich snel verspreidt naar andere delen van het gebouw, waardoor de lucht in het compartiment relatief schoon blijft en mensen meer tijd hebben om veilig te evacueren.

Wat is een brandcompartiment?2023-07-17T11:57:13+02:00

Een brandcompartiment is een volledig afgescheiden onderdeel van een gebouw. In geval van brand functioneert een brandcompartiment als een autonoom onderdeel. Een brandcompartiment is opgetrokken uit brandvertragende componenten en heeft als doel om de verspreiding van vuur en rook tot het minimum te beperken.

Wat is brandcompartimentering en hoe helpt het bij het voorkomen van brandverspreiding?2023-07-17T11:56:46+02:00

Met brandcompartimentering bedoelen we het opdelen van een gebouw in verschillende afzonderlijke compartimenten met behulp van brandwerende materialen en barrières. Deze compartimenten zijn ontworpen om te voorkomen dat een brand zich snel verspreidt naar andere delen van het gebouw, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen om aanwezigen te evacueren en de brand te blussen.

Welke soorten passieve brandbeveiliging biedt Anti Fire Applications aan?2023-07-17T10:54:22+02:00

Anti Fire Applications biedt een ruim assortiment passieve brandbeveiligingsdiensten aan, waaronder het installeren van brandwerende wanden, plafonds en deuren, het aanbrengen van brandvertragende coatings op structurele elementen, het plaatsen van brandwerende isolatie, het aanbrengen van brandwerende voegen, het installeren van brandwerende omkasting en beplating en ander brandwerend materiaal.

Hoe weet ik welke passieve brandbeveiligingsoplossingen het beste zijn voor mijn gebouw?2023-07-17T10:54:00+02:00

Anti Fire Applications kan een risicoanalyse uitvoeren om te bepalen welke passieve brandbeveiligingsoplossingen het meest geschikt zijn voor uw gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals het type gebouw, de gebruiksfunctie, de aanwezige brandrisico’s en de geldende bouwvoorschriften.

Waarom is het belangrijk om passieve brandbeveiliging toe te passen in mijn gebouw?2023-07-17T10:53:31+02:00

Passieve brandbeveiliging is van vitaal belang voor de veiligheid van mensen en eigendommen in gebouwen. Het beperkt de verspreiding van vuur en rook, waardoor mensen meer tijd hebben om het gebouw veilig te verlaten en de brandweer meer tijd heeft om de brand te blussen. Omdat het gebouw langer rechtop blijft staan, zal het de schade aan eigendommen beperken en de herstelkosten verlagen.

Wat is passieve brandbeveiliging en hoe werkt het?2023-07-17T10:53:09+02:00

Passieve brandbeveiliging is het geheel aan bouwkundige oplossingen die de verspreiding van brand in een gebouw beperken, meestal door middel van compartimentering en bouwkundige aanpassingen. Compartimentering betekent dat het gebouw in verschillende brand- of rookcompartimenten wordt opgedeeld. Bouwkundige brandbeveiliging wordt toegepast op de verschillende compartimenten om de verspreiding van rook en vuur tot een minimum te beperken. Vaak voorkomende bouwkundige oplossingen zijn brandwerende wanden, omkastingen, voegen, plafonds en deuren.

Is Anti Fire Applications een erkend brandbeveiligingsbedrijf?2023-07-17T10:52:34+02:00

Ja, wij zorgen ervoor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Is Anti Fire Applications gespecialiseerd in een bepaalde industrie?2023-07-17T10:52:15+02:00

Anti Fire Applications is gespecialiseerd in passieve brandbeveiliging voor een breed scala aan industrieën, waaronder de zorgsector, het onderwijs, de industrie en de utiliteitsbouw. We bieden passieve brandbeveiligingsoplossingen op maat aan voor zeer specifieke industrieën en situaties.

Hoe kan ik een offerte aanvragen voor passieve brandbeveiliging van Anti Fire Applications?2023-07-17T10:47:26+02:00

U kunt een offerte aanvragen via ons contactformulier of door een email te sturen naar info@antifireapplications.be.

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.

Go to Top