Anti Fire Applications is de specialist in passieve brandbeveiliging.
Door middel van compartimentering en bouwkundige brandbeveiliging
garanderen we een optimale brandweerstand van uw gebouw.

Passieve brandbeveiliging

Met meer dan 35 jaar ervaring in passieve brandbeveiliging kan Anti Fire Applications gerust een expert genoemd worden. Doorheen de jaren hebben we de brandweerstand in een heleboel gebouwen succesvol verhoogd. Vandaag de dag moet elke nieuwbouw of renovatie voldoen aan strenge Europese richtlijnen omtrent brandveiligheid.

bouwkundige brandbeveiliging en compartimentering
Bouwkundige brandbeveiliging en compartimentering

U kan rekenen op onze jarenlange ervaring voor:

  • Brandpreventie: het ontstaan van branden vermijden
  • Compartimentering: de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen beperken
  • Bouwkundige brandbeveiliging: door het aanbrengen van brandwerende materialen en dichtingen worden brandscheidingen gemaakt waardoor de verspreiding van rook en vuur tot een minimum beperkt blijft

Onder Passieve brandbeveiliging verstaan we het geheel aan maatregelen die getroffen worden om een gebouw in geval van brand voldoende lang overeind te laten staan zodat tijdig geëvacueerd kan worden.

Passieve brandbeveiliging en brandpreventie in de praktijk

Passieve brandbeveiliging is van cruciaal belang. In geval van brand wordt de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen tot een minimum beperkt zodat u voldoende tijd heeft voor de evacuatie. Omdat gebouwen vandaag de dag steeds geavanceerder worden, is passieve brandbeveiliging een complexe, maar zeker niet minder belangrijke, materie geworden.

  • brandveiligheid verhogen door het gebruik van brandwerende materialen
  • bescherming van de draagstructuren, technische uitrustingen, afdichtingen en voegen
  • compartimentering met behulp van Rf bouwelementen
  • beveiliging van de vluchtwegen

De afgelopen 35 jaar is Anti Fire Applications uitgegroeid tot een autoriteit op vlak van passieve brandbeveiliging en brandpreventie.

Compartimentering

Eén van de fundamenten van passieve brandbeveiliging is compartimentering.
Om de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen in een gebouw te beperken, is het noodzakelijk om te compartimenteren: dat wil zeggen het gebouw verdelen in kleinere ruimtes om het vuur en de daarbij mogelijke schade te beperken tot die ruimte waarin ze is ontstaan. Hierdoor wordt er extra tijd gecreëerd voor de noodzakelijke evacuatie.

Wanden en vloeren van de verschillende compartimenten moeten aan een wettelijk minimaal niveau voldoen die overeenkomt met het type en de functie van het gebouw. Houd er rekening mee dat compartimenten zijn uitgerust en worden doorkruist door meerdere elementen: deuren, luiken, scheidingswanden, kunststof en metalen buizen, kabels, enz. Al deze doorvoeren en openingen moet brandwerend worden afgedicht zodanig dat de brandweerstand minimaal gelijk is aan die van de wanden en vloeren.

Brandcompartimentering heeft als doel de verspreiding van vlammen, vuur en hitte te stoppen en op deze manier levens te redden, eigendommen te beschermen en bedrijfsrisico’s te beperken. Door het toevoegen van rookcompartimenten vermijden we dat rook en giftige gassen zich door uw gebouw verspreiden.

Compartimentering hoog gebouw

Hoog gebouw
(h > 25m)

compartimentering middelhoog gebouw

Middelhoog gebouw
(25m > h > 10m)

compartimentering laag gebouw

Laag gebouw
(h < 10m)

Brandwerende systemen

Om de brandweerstand van uw gebouw te verhogen, werken we uitsluitend met brandwerende systemen van topkwaliteit. Al onze producten voldoen aan de strengste Belgische en Europese richtlijnen omtrent brandveiligheid.

Brandwerende voegen

Brandwerende voegen

Brandwerende EI voegen
Voegvulling met brandwerende kit, brandkoord en/of brandwerend schuim
Promat, Emoflam, Promafoam

Brandwerende afdichting

Brandwerende afdichtingen

Brandwerende REI afdichtingen voor schachten, wanden, vloeren en plafonds
Promastop Firesealing

Brandwerende bespuiting

Brandwerende en akoestische bespuiting

Brandwerende REI bespuitingen door brandwerende verf, RF mortel en/of pleister
Fendolite, RF Firetex, Mandolite CP2

Brandwerende omkasting

Brandwerende omkasting en beplating

Brandwerende RO beplating
Panelen, wanden en schotten uit plaatmateriaal
Promatect

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.