Compartimentering

Onder compartimentering verstaan we het onderverdelen van een gebouw om de verspreiding van vuur en rook tot een minimum te beperken met als doel voldoende tijd te creëren voor de evacuatie. Door middel van brandcompartimentering en rookcompartimentering zorgen we voor veilige vluchtroutes.

Brandcompartimentering

Wanneer er in uw gebouw brand uitbreekt, is het van onschatbare waarde om de verspreiding van de brand zo lang mogelijk tegen te houden. Door het plaatsen van brandscheidingen verdelen we uw gebouw op in verschillende brandcompartimenten. We gebruiken uitsluitend brandwerende producten van gerenommeerde merken met een bewezen brandweerstand en plaatsen ze met de hoogste nauwkeurigheid. Enkel op die manier vermijden we dat uw gebouw binnen de kortste keren in vlammen opgaat. Door brandcompartimentering te voorzien in uw gebouw geeft u uw klanten en personeel extra tijd wanneer het er echt op aankomt.

Brandcompartimentering in de praktijk

bouwkundige brandbeveiliging en compartimentering
Brandcompartimentering

Bij brand verspreidt het vuur zich in snel tempo doorheen deuren, leidingdoorvoeren en ventilatiekanalen. Door het plaatsen van brandwerende systemen kan u de brandveiligheid van deze openingen verbeteren. Voor elk type gebouw zijn er verschillende eisen inzake brandbescherming en brandweerstand. De wand van een schacht in een klein gebouw met 1 verdieping vereist een andere brandweerstand dan diezelfde schacht in een appartementsgebouw met 20 verdiepingen. Wanden en plafonds van technische ruimtes vereisen ook een hogere brandweerstand omdat het risico op brand in dat soort ruimtes vele malen hoger ligt. Ook bij gebouwen waar een nachtbezetting mogelijk is – bv studentenkamers, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, … – is een goede brandcompartimentering een noodzaak. Vooral omdat de evacuatietijd voor iemand die slaapt veel meer tijd in beslag neemt.

Omdat we ons realiseren dat elk gebouw anders is, bieden we brandwerende oplossingen op maat. Wilt u weten hoe brandcompartimentering levens kan redden in uw gebouw? Contacteer ons voor meer informatie.

Compartimentering hoog gebouw

Hoog gebouw
(h > 25m)

compartimentering middelhoog gebouw

Middelhoog gebouw
(25m > h > 10m)

compartimentering laag gebouw

Laag gebouw
(h < 10m)

Rookcompartimentering

Bij brand is de verspreiding van vuur echter niet het enige gevaar. Ook de verspreiding van rook kan mensenlevens kosten. Rookcompartimentering biedt de oplossing. Het doel van rookcompartimentering (of sub brandcompartimentering) is om de rookverspreiding naar vluchtroutes te beperken zodat de evacuatie van uw klanten en personeel zonder probleem kan verlopen. Een van de wettelijke vereisten is dat een gebouw altijd moet opgedeeld zijn in verschillende rookcompartimenten.

Rookcompartimentering in de praktijk

Rookcompartimentering
Rookcompartimentering

Een rookcompartiment kan worden opgebouwd uit één of meerdere ruimtes die aan elkaar gekoppeld zijn door een gang. Elk compartiment wordt begrensd door wanden en plafonds met een optimale rookweerstand. Deuropeningen worden meestal voorzien van een zelfsluitende brandwerende deur. Rookcompartimentering is dus een onderdeel van brandcompartimentering. Een brandcompartiment kan onderverdeeld zijn in verschillende rookcompartimenten. Rookcompartimenten moeten niet aan dezelfde brandtechnische voorwaarden voldoen als brandcompartimenten, zolang ze maar voldoende bescherming bieden tegen rook. Er wordt verwacht dat een rookcompartiment ten minste 30 minuten bescherming biedt tegen rookdoorgang. De functie , het aantal aanwezigen en de dimensies van het gebouw bepalen uiteindelijk de maximale afstand voor de vluchtroute vanaf het rookcompartiment.

Compartimentering met producten van topkwaliteit

Omdat er geen prijs te plakken valt op een mensenleven werken we uitsluitend met brandwerende materialen van topkwaliteit. We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet op en zorgen voor constante bijscholing voor onze technici. Alleen zo kunnen we u een compartimentering aanbieden die zowel uw gebouw als uw mensen vrijwaart van gevaar bij brand.

Gedetailleerde informatie over onze brandwerende systemen

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.

    Velden met een * zijn verplicht