Compartimentering2023-09-14T12:38:40+02:00

Compartimentering

Onder compartimentering verstaan we het onderverdelen van een gebouw om de verspreiding van vuur en rook tot een minimum te beperken met als doel voldoende tijd te creëren voor de evacuatie. Door middel van brandcompartimentering en rookcompartimentering zorgen we voor veilige vluchtroutes.

Brandcompartimentering

Wanneer er in uw gebouw brand uitbreekt, is het van onschatbare waarde om de verspreiding van de brand zo lang mogelijk tegen te houden. Door het plaatsen van brandscheidingen verdelen we uw gebouw op in verschillende brandcompartimenten. We gebruiken uitsluitend brandwerende producten van gerenommeerde merken met een bewezen brandweerstand en plaatsen ze met de hoogste nauwkeurigheid. Enkel op die manier vermijden we dat uw gebouw binnen de kortste keren in vlammen opgaat. Door brandcompartimentering te voorzien in uw gebouw geeft u uw klanten en personeel extra tijd wanneer het er echt op aankomt.

Brandcompartimentering in de praktijk

bouwkundige brandbeveiliging en compartimentering
Brandcompartimentering

Bij brand verspreidt het vuur zich in snel tempo doorheen deuren, leidingdoorvoeren en ventilatiekanalen. Door het plaatsen van brandwerende systemen kan u de brandveiligheid van deze openingen verbeteren. Voor elk type gebouw zijn er verschillende eisen inzake brandbescherming en brandweerstand. De wand van een schacht in een klein gebouw met 1 verdieping vereist een andere brandweerstand dan diezelfde schacht in een appartementsgebouw met 20 verdiepingen. Wanden en plafonds van technische ruimtes vereisen ook een hogere brandweerstand omdat het risico op brand in dat soort ruimtes vele malen hoger ligt. Ook bij gebouwen waar een nachtbezetting mogelijk is – bv studentenkamers, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, … – is een goede brandcompartimentering een noodzaak. Vooral omdat de evacuatietijd voor iemand die slaapt veel meer tijd in beslag neemt.

Omdat we ons realiseren dat elk gebouw anders is, bieden we brandwerende oplossingen op maat. Wilt u weten hoe brandcompartimentering levens kan redden in uw gebouw? Contacteer ons voor meer informatie.

Compartimentering hoog gebouw

Hoog gebouw
(h > 25m)

compartimentering middelhoog gebouw

Middelhoog gebouw
(25m > h > 10m)

compartimentering laag gebouw

Laag gebouw
(h < 10m)

Rookcompartimentering

Bij brand is de verspreiding van vuur echter niet het enige gevaar. Ook de verspreiding van rook kan mensenlevens kosten. Rookcompartimentering biedt de oplossing. Het doel van rookcompartimentering (voorheen ook gekend als subbrandcompartimentering) is om de rookverspreiding naar vluchtroutes te beperken zodat de evacuatie van uw klanten en personeel zonder probleem kan verlopen. Een van de wettelijke vereisten is dat een gebouw altijd moet opgedeeld zijn in verschillende rookcompartimenten.

Rookcompartimentering in de praktijk

Rookcompartimentering
Rookcompartimentering

Een rookcompartiment kan worden opgebouwd uit één of meerdere ruimtes die aan elkaar gekoppeld zijn door een gang. Elk compartiment wordt begrensd door wanden en plafonds met een optimale rookweerstand. Deuropeningen worden meestal voorzien van een zelfsluitende brandwerende deur. Rookcompartimentering is dus een onderdeel van brandcompartimentering. Een brandcompartiment kan onderverdeeld zijn in verschillende rookcompartimenten. Rookcompartimenten moeten niet aan dezelfde brandtechnische voorwaarden voldoen als brandcompartimenten, zolang ze maar voldoende bescherming bieden tegen rook. Er wordt verwacht dat een rookcompartiment ten minste 30 minuten bescherming biedt tegen rookdoorgang. De functie, het aantal aanwezigen en de dimensies van het gebouw bepalen uiteindelijk de maximale afstand voor de vluchtroute vanaf het rookcompartiment.

Compartimentering met producten van topkwaliteit

Omdat er geen prijs te plakken valt op een mensenleven werken we uitsluitend met brandwerende materialen van topkwaliteit. We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet op en zorgen voor constante bijscholing voor onze technici. Alleen zo kunnen we u een compartimentering aanbieden die zowel uw gebouw als uw mensen vrijwaart van gevaar bij brand.

Gedetailleerde informatie over onze brandwerende systemen

FAQ – Frequently Asked Questions

Wat is compartimentering?2023-09-14T12:36:10+02:00

Compartimentering is een kernprincipe van passieve brandbeveiliging. Om de uitbreiding van vuur en rook binnen een gebouw te minimaliseren, is compartimentering essentieel. Compartimentering houdt in dat de ruimte wordt opgedeeld in afzonderlijke zones (of compartimenten), waardoor het vuur beperkt blijft tot een specifieke zone en er voldoende tijd is voor noodzakelijke evacuatiemaatregelen.

Hoe snel verspreid rook zich zonder brandcompartimentering?2023-07-17T15:04:07+02:00

Het is belangrijk om weten dat meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers bij een brand vallen in ruimtes waar geen vuur aanwezig is. Het grote deel van de slachtoffers wordt verrast door de enorm snelle verspreiding van rook. Een concreet voorbeeld. Een gaatje van een halve centimeter is voldoende om een kamer in sneltempo met rook te vullen. Rook vult een kamer aan een snelheid van ongeveer 1m³ per seconde. Dat wil zeggen dat een kamer van 4x5x3 in ongeveer een minuut volledig gevuld zal zijn met rook.

Wat is de maximale grootte van een brandcompartiment?2023-07-17T15:04:02+02:00

De maximale grootte van een brandcompartiment is afhankelijk van de functie van het gebouw. In de meeste gevallen is de maximale grootte beperkt tot 1000m². Wanneer personen in het gebouw verblijven, zowel recreatief als residentieel, wordt de maximum grootte beperkt tot 500m². In industriegebouwen kan een brandcompartiment maximaal 2500m² bedragen.

Hoe lang is een brandcompartiment minimaal brandwerend?2023-07-17T15:03:43+02:00

Er zijn enorm strenge regels voor de brandweerbaarheid van compartimenten en hun onderdelen. In geval van brand moet een brandcompartiment minstens 30 minuten lang de verspreiding van vuur en rook kunnen tegenhouden. Afhankelijk van de functie van het gebouw wordt in sommige gevallen zelfs een brandweerstand van 240 minuten verwacht.

Welke wetgeving stipuleert de regelgeving in verband met brandweerbaarheid?2023-07-17T12:06:33+02:00

In België wordt de regelgeving in verband met brandweerbaarheid bepaald door het Koninklijk Besluit “Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing”, terwijl in Nederland het “Bouwbesluit” de regelgeving bepaalt. In Nederland is de wetgeving zowel toepasbaar voor nieuwbouw als renovatie. In België geldt de regelgeving enkel voor nieuwbouw.

Waarom is compartimentering belangrijk?2023-07-17T12:00:02+02:00

In geval van brand zorgt compartimentering ervoor dat de verspreiding van vuur en rook tot het minimum beperkt blijft. Het gebouw blijft hierdoor langer overeind en aanwezigen krijgen de noodzakelijke tijd om het gebouw in veiligheid te verlaten.

Wat is rookcompartimentering en hoe helpt het bij het beschermen van mensen tijdens een brand?2023-07-17T11:59:44+02:00

Rookcompartimentering is het proces van het verdelen van een gebouw in verschillende afzonderlijke compartimenten met behulp van rookdichte materialen en barrières. Deze compartimenten zijn ontworpen om te voorkomen dat rook zich snel verspreidt naar andere delen van het gebouw, waardoor de lucht in het compartiment relatief schoon blijft en mensen meer tijd hebben om veilig te evacueren.

Wat is een brandcompartiment?2023-07-17T11:57:13+02:00

Een brandcompartiment is een volledig afgescheiden onderdeel van een gebouw. In geval van brand functioneert een brandcompartiment als een autonoom onderdeel. Een brandcompartiment is opgetrokken uit brandvertragende componenten en heeft als doel om de verspreiding van vuur en rook tot het minimum te beperken.

Wat is brandcompartimentering en hoe helpt het bij het voorkomen van brandverspreiding?2023-07-17T11:56:46+02:00

Met brandcompartimentering bedoelen we het opdelen van een gebouw in verschillende afzonderlijke compartimenten met behulp van brandwerende materialen en barrières. Deze compartimenten zijn ontworpen om te voorkomen dat een brand zich snel verspreidt naar andere delen van het gebouw, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen om aanwezigen te evacueren en de brand te blussen.

Is Anti Fire Applications gespecialiseerd in een bepaalde industrie?2023-07-17T10:52:15+02:00

Anti Fire Applications is gespecialiseerd in passieve brandbeveiliging voor een breed scala aan industrieën, waaronder de zorgsector, het onderwijs, de industrie en de utiliteitsbouw. We bieden passieve brandbeveiligingsoplossingen op maat aan voor zeer specifieke industrieën en situaties.

Hoe kan ik een offerte aanvragen voor passieve brandbeveiliging van Anti Fire Applications?2023-07-17T10:47:26+02:00

U kunt een offerte aanvragen via ons contactformulier of door een email te sturen naar info@antifireapplications.be.

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.

Go to Top