Promastop CB 50 – Brandwerende beplating

Productbeschrijving

PROMASTOP®-CB 50 is een fabrieksmatig voorgecoate harde rotswolplaat, die aan beide zijden voorbehandeld is met een laag verdunde brandwerende verf. PROMASTOP®-CB 50 herstelt de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in binnenklimaat (Z2) (niet geschikt voor blootstelling aan hoge vochtigheidsgraad): Brandwerende afdichtingen van openingen in massieve wanden en vloeren rond brandkleppen.

Voordelen van Promastop CB 50 – Brandwerende beplating

Promastop CB 50 - Brandwerende beplating
Promastop CB 50 – Brandwerende beplating
 • Onbrandbaar
 • Gebruiksklaar
 • Goed isolerend vermogen
 • Snel en eenvoudig te plaatsen
 • Fabrieksmatig aangebrachte brandwerende coating (onderworpen aan kwaliteitscontrole)

Verwerking en afwerking

 • Snij of zaag de PROMASTOP®-CB 50 plaat op maat in functie van de af te dichten opening en de brandklep.
 • Smeer de kopse kanten van de PROMASTOP®-CB 50 plaat in met PROMASTOP®-E Liquid brandwerende verf.
 • Plaats de op maat gesneden, ingesmeerde stukken in de opening.
 • Vul eventuele resterende kleine openingen op met PROMASTOP®-E Paste brandwerende pasta.
 • Breng over het volledige oppervlak en de aansluitingen een afwerkingslaag aan met PROMASTOP®-E Liquid brandwerende verf.

Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E / Liquid & Paste” voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Technische gegevens
Volumieke massa 150 kg/m³
Dikte brandwerende verflaag 1 mm

 

Statische gegevens
Basis Rotswol
PROMASTOP®-E Liquid Brandwerende verf
Kleur Wit

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Normen en certificering

 • Brandweerstand: getest tot 120 minuten rond brandkleppen volgens de Europese normen.

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies van de fabrikant van de brandklep in kwestie en onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E Liquid & Paste” voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

Veiligheid in gebruik

 • Draag rubberen handschoenen en de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
 • Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik van door industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (1485 kB)