Promastop E – brandwerende pasta

Productbeschrijving

PROMASTOP®-E Paste is een endotherme brandwerende pasta op waterbasis. In combinatie met PROMASTOP®-CB 50 brandwerende rotswolplaten en PROMASTOP®-E Liquid herstelt de PROMASTOP®-E Paste de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in binnenklimaat (Z1) (niet geschikt voor blootstelling aan hoge vochtigheidsgraad): Opvulpasta voor brandwerende afdichtingen van openingen in massieve wanden en vloeren rond brandkleppen.

Voordelen van Promastop E – brandwerende pasta

Promastop E - brandwerende pasta
Promastop E – brandwerende pasta
 • Onbrandbaar
 • Gebruiksklaar – géén water toevoegen!
 • De reologie (vloeibaarheid) van de pasta verbetert door hem krachtig om te roeren.
 • Bevat geen oplosmiddelen (watergedragen)
 • Bestand tegen vocht
 • Snel en eenvoudig aan te brengen

Verwerking en afwerking

Breng PROMASTOP®-E Paste aan op alle plaatsen die vermeld zijn in het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies van de fabrikant van de brandklep in kwestie. Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E / Liquid & Paste” voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Normen en certificeringen

 • Brandweerstand: getest tot 120 minuten rond brandkleppen volgens de Europese normen.

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E / Liquid & Paste” voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Technische gegevens
Volumieke massa ± 1,50 g/cm³ ± 0,2 g/cm³
Viscositeit (20°C) ± 380 – 470 Pa.s
Alkaliteit (pH-waarde) ± 7,5
Volume vaste stof ± 78%

 

Statische gegevens
Kleur Wit
Basis Water
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Transport en opslag

 • Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
 • In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
 • Een geopende emmer dient binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

Veiligheid in gebruik

 • Draag rubberen handschoenen en de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
 • Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (209 kB)