Passieve of actieve brandbeveiliging. Wat is het verschil?

De combinatie tussen passieve en actieve brandbeveiliging biedt de meest optimale brandbescherming. Wat zijn de verschillen?

Met brandbescherming bedoelen we het geheel aan maatregelen om de schade door brand, zowel persoonlijk als materieel, tot een minimum te beperken. Deze maatregelen kunnen ondergebracht worden in twee verschillende groepen, namelijk passieve en actieve brandbeveiliging. Hoewel ze beiden zeer verschillend zijn, hebben ze hetzelfde doel. Het redden van levens.

Actieve brandbeveiliging

Onder actieve brandbeveiliging verstaan we het geheel aan systemen voor handmatige of automatische branddetectie en brandbestrijding. Bij actieve brandbeveiliging is er dus eerst een actie vereist om het systeem in gang te zetten. Die actie kan zowel manueel als automatisch zijn. Het principe van actieve brandbeveiliging werkt curatief en zal dus enkel de gevolgen van brand aanpakken. Bekende voorbeelden van actieve brandbeveiligingssystemen zijn bv. brandblussers, branddekens, sprinklers, noodverlichting, alarmcentrales, brandladders, enz.

Passieve brandbeveiliging

Onder passieve brandbeveiliging verstaan we het geheel aan maatregelen die getroffen worden om het gebouw in geval van brand zo lang mogelijk te vrijwaren van structurele schade. Verder heeft passieve brandbeveiliging als doel om de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen tot een minimum te beperken en vluchtwegen te vrijwaren om zo de aanwezigen in het gebouw de essentiële tijd te bieden voor de evacuatie.

Passieve brandbeveiliging omvat:

Passieve brandbeveiliging. U ziet het niet, maar het kan levens redden.

Branden in België (2020)

20000 branden

1200 gewonden

66 doden

Passieve brandbeveiliging is onzichtbaar

Hoewel systemen voor passieve brandbeveiliging onzichtbaar zijn, spelen ze een onmiskenbare rol bij brand. Brandwerende deuren, brandwerende dichtingen rond bijvoorbeeld elektriciteitsleidingen, brandwerende wanden en plafonds of beschermende verf en coatings op metalen, houten en betonnen structuren verbeteren de brandweerstand en de structurele integriteit van een gebouw. Bovendien wordt de verspreiding van vuur, hitte en giftige gassen dankzij passieve compartimentering tot een absoluut minimum beperkt.

Brandbeveiliging – Een complexe materie

Tegenwoordig worden er enorm strenge regels voor brandveiligheid opgelegd bij het bouwen van grote residentiële projecten, sportcentra, culturele centra, winkelcentra en industriële sites. Zowel op Europees, nationaal, regionaal als lokaal niveau zijn er een heleboel regels waar u rekening mee dient te houden. In België bepaalt de Federale Overheid de algemeen geldende normen voor brandveiligheid. De gemeenschappen zijn bevoegd voor het opstellen van brandveiligheidsnormen in functie van de bestemming van het gebouw. De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen. De manier waarop de brandweerstand van materialen getest moet worden, wordt dan weer op Europees niveau geregeld.

Voor niet-industriële gebouwen bepaalt de hoogte van het gebouw aan welke regelgeving u zich dient te houden. Voor hogere gebouwen gelden strengere regels omdat brand zich er sneller verspreidt en de evacuatie moeilijker verloopt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lage niet-industriële gebouwen van <10 meter, middelhoge gebouwen tussen 10 en 25 meter en hoge niet-industriële gebouwen zoals kantoren en winkels met een hoogte van >25 meter.

Industriële gebouwen vormen een eigen categorie en worden geclassificeerd naar functie. Gebouwen waar vaste, niet smeltbare stoffen (papier, hout, textiel en verpakkingsmateriaal) verwerkt of opgeslagen worden vallen onder klasse 1. Industriële gebouwen ingericht voor de verwerking of opslag van vloeistoffen en smeltende vaste stoffen (oplosmiddelen, olie, benzine, was, vet en kunststoffen) worden ondergebracht in klasse 2. In klasse 3 vinden we industriële gebouwen waar gassen, metalen en vetten (aardgas, LPG, butaan, propaan, aluminium, natrium, magnesium, frituurvet, plantaardige en dierlijke vetten) verwerkt of opgeslagen worden.

Reken op een specialist in brandveiligheid

Als u wilt weten onder welke regelgeving uw gebouw valt, rekent u best op een specialist. Brandveiligheid is een zeer complexe, maar uiterst belangrijke materie. Passieve brandbeveiliging in gebouwen is een essentieel aspect van elk bouw- of renovatieproject. Als gespecialiseerd installatiebedrijf dat zich uitsluitend toespitst op de levering en installatie van brandwerende toepassingen zien wij het als onze missie om elk type gebouw te voorzien van de wettelijk verplichte en meest efficiënte brandbeveiligingsinstallaties.

De afgelopen 35 jaar hebben we een enorme expertise opgebouwd. We zijn een erkende firma inzake brandbeveiliging en brandpreventie. In de sector hebben we naamsbekendheid verworven als ervaren installateur van alles wat met passieve brandbeveiliging te maken heeft. We zijn dan ook enorm fier op onze status als erkend installatiebedrijf voor brandwerende systemen en brandbeveiliging. Onze garantie? Bouwkundige brandveiligheid en compartimenteringen die vakkundig en volledig brand conform worden opgeleverd.

We rusten echter niet op onze lauweren. We blijven ons inzetten om de meest efficiënte brandwerende systemen te voorzien voor uw specifieke situatie en zo brandgevaar tot een minimum te beperken.

Anti Fire Applications

Anti Fire Applications is een absolute autoriteit op vlak van brandbeveiliging voor bedrijven. Vanuit ons hoofdkantoor te Antwerpen, strekken onze diensten zich uit over de ganse Benelux om de brandveiligheid van alle types gebouwen te verbeteren.

Als erkend brandbeveiligingsbedrijf zorgen we er voor dat uw project gecertificeerd wordt met de nodige classificatierapporten.

Meer over Anti Fire Applications
Informatie voor uw lastenboek

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw project?
Wilt u gedetailleerde informatie over onze diensten of producten?
Laat uw gegevens achter. We contacteren u zo spoedig mogelijk.