Bespuiting van stalen profielen

Brandwerende bespuiting van stalen profielen

D.m.v brandwerende mortel

Alle dragende of ondersteunende elementen van de stalen constructie dienen de stabiliteit van het gebouw in geval van brand te behouden en dit gedurende de vereiste brandweerstand. Hiervoor zullen deze bijkomend dienen beschermd te worden door middel van een brandwerende mortelbespuiting.

De keuze van het materiaal alsmede de dikte van de bespuiting zal zeer deskundig bepaald worden teneinde aan de conformiteiten van zijn proefrapporten te beantwoorden. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor elk type van de te beschermen profielen een berekeningsnota voorgelegd wordt en dit volgens het massiviteitsprincipe. In functie van de benodigde dikte wordt de bespuiting in meerdere lagen aangebracht. Deze mortelbespuiting wordt aangebracht d.m.v. een daarvoor bestemde wormpomp met discontinuemixer. De mengeling van de specie gebeurd ter plaatse waarbij de hoofdaannemer voorziet in water en electriciteit. Het product wordt door de worm in de spuitdarm gestuwd en aan de spuitmond met een luchtcompressor onder precieze druk tot een monolitische structuur verspreid op de stalen constructie. Een overbedekking van ongeveer 20 a 25cm is hierbij onvermijdelijk maar zal tot het minimum herleid worden. In samenspraak met de hoofdaannemer zal indien nodig, voorzien worden in bijkomend afplakwerk.

Alvorens de bespuiting kan aangewend worden zal de specialist in kwestie nagaan of de te beschermen profielen in een zodanige toestand zijn dat deze rechtstreeks kunnen beschermd worden of mogelijk een hechtingsprimer benodigen. In samenspraak met de hoofdaannemer zullen eventuele voorbereidingen getroffen worden teneinde de compabiliteit met de brandwerende spuitmortel te maximaliseren.

D.m.v brandwerende verf

Alle dragende of ondersteunende elementen van de stalen constructie dienen de stabiliteit van het gebouw in geval van brand te behouden en dit gedurende de vereiste brandweerstand. Hiervoor zullen deze bijkomend dienen beschermd te worden door middel van een brandwerende verfbespuiting.

De keuze van het materiaal alsmede de dikte van de bespuiting zal zeer deskundig bepaald worden teneinde aan de conformiteiten van zijn proefrapporten te beantwoorden. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor elk type van de te beschermen profielen een berekeningsnota voorgelegd wordt en dit volgens het massiviteitsprincipe. In functie van de benodigde dikte wordt de bespuiting in meerdere lagen aangebracht. Deze verfbespuiting wordt aangebracht d.m.v. een daarvoor bestemde airless. Een verneveling van ongeveer 15 a 20cm is hierbij onvermijdelijk maar zal tot het minimum herleid worden. In samenspraak met de hoofdaannemer zal indien nodig, voorzien worden in bijkomend afplakwerk.

Alvorens de verfbespuiting kan aangewend worden zal de specialist in kwestie nagaan of de te beschermen profielen in een zodanige toestand zijn dat deze rechtstreeks kunnen beschermd worden of mogelijk een roestwerend primer of een hechtingsprimer benodigen. In samenspraak met de hoofdaannemer zullen eventuele voorbereidingen getroffen worden teneinde de compatibiliteit met de brandwerende verf te maximaliseren. Na het aanbrengen van de brandwerende verf is het noodzakelijk dat een beschermingslaag in RAL kleur, te bepalen door de eindklant, wordt aangebracht. Deze zorgt voor het behoudt van de brandwerende eigenschappen van de brandwerende verf en biedt een meer ethetische waarde aan het afgewerkt geheel.

BELANGRIJK
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een classificatierapport of brandproefverslag, erkend en met succes beproefd volgens de geldende wettelijke Europese bepalingen & normeringen.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende classificatierapport. De uitvoerder zal tevens op het einde der werken een conformiteitsverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het classificatierapport.