Anti Fire Applications | www.antifireapplications.be
BodyMiddleDiv

Bespuiting van stalen daken

Brandwerende bespuiting van stalen daken.

De onderzijde van de steeldeck dient brandwerend beschermd te worden waardoor de stabiliteit van het gehele plafond/dak, in geval van brand verzekerd blijft en dit gedurende de vereiste brandweerstand. Hiervoor zal deze bijkomend dienen beschermd te worden door middel van een brandwerende mortelbespuiting.

Hechting:
Daar het geheel een bepaalde flexibiliteit moet kunnen bieden en een optimale blijvende hechting, is het noodzakelijk dat vooreerst een strekmetaalgaas wordt aangebracht onderaan de steeldeck en dit bevestigd wordt d.m.v. zelfborende schroeven.

Brandwerende laag:
De keuze van het materiaal alsmede de dikte van de bespuiting zal zeer deskundig bepaald worden teneinde aan de conformiteiten vermeld in zijn proefrapporten te beantwoorden. In functie van de benodigde dikte, wordt de bespuiting in meerdere lagen aangebracht. Deze mortelbespuiting wordt aangebracht d.m.v. een specifiek daarvoor bestemde wormpomp met discontinuemixer. De mengeling van de specie gebeurd ter plaatse waarbij de hoofdaannemer voorziet in water en electriciteit. Het product wordt door de worm in de spuitdarm gestuwd en aan de spuitmond met toevoeging van perslucht, onder precieze druk tot een monolitische structuur verspreid, op de pleisterdrager.

Het is aangewezen dat deze specifieke technieken worden overgelaten aan een gespecialiseerd bedrijf dat erkend is door de leverancier van het product/systeem teneinde alle discussies en mogelijke afwijkingen op de proefverslagen te vermijden.

BELANGRIJK:
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een proefverslag, erkend en met succes beproefd in een Belgisch laboratorium en dit volgens de normering NBN 713020.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende proefrapporten. De aannemer zal tevens op het einde der werken een conformiteitsverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het proefrapport.
 
 
 
Terbekehofdreef 6 Unit A1 - 2610 Willrijk - Tel: 03/283 94 76 - Fax: 03/283 94 77 - info@antifireap