Conlit Ductrock – Brandwerende plaat voor ventilatiekanalen

Productbeschrijving

Conlit Ductrock is een onbrandbare steenwol plaat welke aan één zijde is bekleed met een glasvezelversterkte aluminiumfolie. De plaat bevat een specifiek granulaat welke in geval van brand zijn kristalgebonden water vrijgeeft. Conlit Ductrock wordt standaard geleverd in een dikte van 60 mm. Het gewicht van de plaat is afhankelijk van het toegevoegde granulaat. Conlit Ductrock is ontwikkeld voor het brandwerend bekleden van metalen rechthoekige ventilatiekanalen. Afhankelijk van het toegepaste product wordt een brandwerendheid van respectievelijk 60, 90 en 120 minuten verkregen. Dit voor zowel horizontale als verticale ventilatiekanalen.

Voordelen van Conlit Ductrock – brandwerende plaat voor ventilatiekanalen

Conlit Ductrock - brandwerende plaat voor ventilatiekanalen
Conlit Ductrock – brandwerende plaat voor ventilatiekanalen
  • Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
  • Ruimtebesparend door slechts 60 mm dikke bekledingsdikte
  • Geen (additionele) kragen bij flenzen en ophangingen vereist
  • Zowel toepasbaar bij horizontale als verticale kanalen, en bij inwendige en uitwendige brandscenario’s
  • Toepasbaar voor zowel massieve als lichte scheidingsconstructies
  • Snelle montage door gebruik van laspennen en/of parkerschroeven
  • Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden en op maat te brengen
  • Stevig en veilig: getest volgens de Europese norm: EN 1366-1:1999

Toepassingen

Bij het brandwerend bekleden van ventilatiekanalen dient rekening gehouden te worden met
diverse detailleringen. Vraag daarom naar onze gedetailleerde brochure ‘Conlit Ductrock:
brandwerende bekleding van luchtkanalen’.

Warmtegeleidingscoëfficiënt

Prestaties Temperatuur Waarde Unit of measure Norm
t°m (°C) 10 0.04 λ (W/mK) EN 12667

Producteigenschappen

Eigenschappen Prestatie Norm
Reactie bij brand A1 EN 13501-1
A2 DIN 4102-1
Weerstand tegen brand Brandwerendheid van 60 tot 120 minuten conform onderstaande attesten: 2007-G-048 heeft betrekking op het product Conlit Ductrock 60 voor 2-, 3- en 4-zijdig beklede horizontale en verticale luchtkanalen met een brandwerendheidseis tot 60 minuten.
2007-G-049 heeft betrekking op het product Conlit Ductrock 90 voor 2-, 3- en 4-zijdig beklede horizontale en verticale luchtkanalen met een brandwerendheidseis tot 90 minuten.
2007-G-050 heeft betrekking op het product Conlit Ductrock 120 voor 2-, 3- en 4-zijdig beklede horizontale en verticale luchtkanalen met een brandwerendheidseis tot 120 minuten.
Dampdiffusieweerstand aluminiumfolie Sd ≥ 200m EN 12086

Afmetingen

Dikte mm Lengte mm Breedte mm Verpakking m²/pallet
60 1500 1200 36

Veiligheid in gebruik

Een product-veiligheidsblad in overeenstemming met de Europese richtlijn kan aangevraagd worden.

Constructies

Teneinde de conformiteit van de uitvoering volgens de brandproefverslagen te garanderen, is het aanbevolen om alle toepassingen te laten uitvoeren door gespecialiseerde en ervaren werklui.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (224 kB)