Firetex M71 – Decoratieve afwerkingslaag

Productbeschrijving

Firetex M71 is een decoratieve eindlaag voor binnenafwerking van het Firetex systeem. Het is samengesteld uit speciale copolymeren. Titaandioxide. Inerte vulstoffen. Aromatische en alifatische koolwaterstoffen.

Toepassingen van Firetex M71 – decoratieve afwerkingslaag

Firetex M71 - decoratieve afwerkingslaag
Firetex M71 – decoratieve afwerkingslaag
 • Bescherming van metalen structuren tegen brand.
 • Decoratieve binnen afwerkinglaag van het Firetex systeem.
 • Bescherming van de Firetex brandvertragende producten tegen vocht voor constructies in droge overdekte ruimtes.
 • Ondergrond: Voorbehandeld staal
 • Kleur: Wit (andere kleuren beschikbaar)

Technische informatie bij 20°C en 60%RV

 • Dichtheid +- 1200 kg
 • Droogtijd (50 microns droog – binnentoepassing)
  • Stofdroog: 1 uur
  • Overschilderbaarheid: 4 uur
 • Vaste stof met volume +- 40%
 • Theoretisch rendement voor 50 microns droog: 8m²/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Toepassing van Firetex M71 – decoratieve eindlaag

 • Aanbevolen laagdikte
  • Rol/Borstel: 40-50
  • Airless Pistool: 40-60
 • Verdunning Thinner 2
  • Rol/Borstel: Klaar voor gebruik
  • Airless Pistool: 0-5%
 • Materiaalreiniger Thinner 2
 • Ondergrondtemperatuur +3°C boven dauwpunt
 • Luchtvochtigheid en temperatuur Maximum 75% RV Minimum +10°C

Constructies

Teneinde de conformiteit van de uitvoering volgens de brandproefverslagen te garanderen, is het aanbevolen om alle toepassingen te laten uitvoeren door gespecialiseerde en ervaren werklui.

Voorbereiding

De ondergrond dient zuiver, ontvet en vrij van stof of andere verontreinigingen zijn. Het staal voorbehandelen met een geschikte primer en een brandvertragende verf Firetex.

Systeemopbouw

Voorbeeld Metaal

 • 1°laag Apecoat Primer E81-1300 60 MICRONS
 • 2°laag Firetex FX xxxx Afh. Van Rf
 • 3°laag Firetex M71 50 MICRONS

Voor constructies, tijdelijk en/of permanent blootgesteld aan vochtige omstandigheden wordt de eindlaag Firetex C75 aanbevolen.

Veiligheidsgegevens

Vlampunt °C tussen 21°C en 55°C
Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

Opslagcondities

12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking – temperatuur tussen 5°C en 35°C.
De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (170 kB)