Firetex FX 2002 – Brandwerende verf

Productbeschrijving

Firetex FX 2002 is een snel drogende monocomponent zwelverf – dunne film. FIRETEX FX2002 wordt gebruikt voor de brandbescherming van staalstructuren Rf 30’, Rf 60’ en Rf120 minuten. Applicatie voorkeur in atelier.

Na drogen en volledige uitharding kan de Firetex FX2002 brandwerende verf blootgesteld worden aan normale atmosferische omstandigheden, voor zover deze niet leiden tot verlengd en intens rechtsreeks contact met water (pooling etc).

Dit product werd beoordeeld naar de “Criteria of acceptability” zoals vermeld in het ASFP/BCF “Industry Guidance Document”.
Het product is getest en beoordeeld volgens de ASFP Firetesting protocol voor de bescherming van cellulaire liggers. Zie sectie 6.3 van het ASFP “Yellow Book” 4de editie. Voldoet aan BS476, DIN 4102-2, NEN 7878:2010 (NEN 6072:2005)

Kenmerken van Firetex FX 2002 – Brandwerende verf

Firetex FX 2002 - Brandwerende verf
Firetex FX 2002 – Brandwerende verf
 • Gebruikswijze: AIRLESS pistool
 • Kleur: Wit
 • Vlampunt: 2°C
 • Droog extract in vol. 75 ± 4% (ASTM – D 2697-03)
 • V.O.C. : 272g/l gemeten volgens UK reglementering PG6/23 351g/l berekend volgens de formule om aan de EC Solvents Emissions Directive te voldoen 266g/kg volgens de formule, om een de EC SED te voldoen.
 • Droge laagdikte: : Zie de tabellen met laagdiktes voor FIRETEX FX 1002/2002.
 • Praktische laagdikten(μ per laag): AIRLESS
 • Droge film: 1400 μ
 • Natte film: 1870 μ
 • Aanbevolen verdunner: Thinner AP n°2 – Ref C.1301

Droogtijden

Deze aangegeven droogtijden van Firetex FX 2002 zijn zuiver indicatief en kunnen veranderen naargelang de ventilatie en de relatieve vochtigheid in de lucht.

Bij 15°C bij 23°C
Kleefvrij 30′ 20′
Manipuleerbaar Afhankelijk van de laagdikte Firetex FX2002 die aangebracht
werd.

Weersbestendigheid

Onder normale weersomstandigheden, biedt FIRETEX FX 2002, niet voorzien van een eindlaag, weerstand gedurende 6 maanden, voor zover de verf volledig droog en uitgehard is. Eens dat de aanbevolen eindlaag aangebracht is zal de duurzaamheid gevoelig verbeteren.
Indien deze omstandigheden echter kunnen leiden tot lang direct contact met water (regen, condensatie etc) kan de duurzaamheid verlengd worden door de applicatie van een eindlaag FIRETEX M71 of FIRETEX C75.

Roestwerende primers

Verschillende anti-roest primers zijn uitgetest geworden en zijn verenigbaar bevonden met FIRETEX FX 2002. Ons dienaangaande raadplegen!

Eindlagen

In sommige omstandigheden, waarbij de kleur en het aspect van het verfsysteem niet belangrijk zijn kan de Firetex FX2002 zonder eindlaag aangewend worden. Op staalstructuren die buiten staan of in strenge binnenomstandigheden moet de Firetex FX2002 overdekt worden met Firetex C75. In andere omstandigheden mag de eindlaag FIRETEX M71 gebruikt worden. Voor later onderhoud waarbij een nieuwe laag moet aangebracht worden moet Firetex M71 gebruikt worden.

Firetex FX 2002 – Brandwerende verf – verpakking

 • Monokomponent
 • Denstiteit: 1.32 kg/l
 • Verpakking: 20 l
 • Stockage: 2 jaar indien gestockeerd onder dak in originele hermetisch gesloten verpakking bij een temperatuur van 5 – 40°C

Voorbereiding van het oppervlak

Firetex FX 2002 is ontwikkeld om aangebracht te worden op een aangepaste primerlaag. De te schilderen oppervlakken moeten droog zijn, vrij van vet, stof en andere sporen van conditionele producten. Onder bepaalde omstandigheden kan FIRETEX FX 2002 rechtstreeks aangebracht worden op gestraald staal Sa 2 1/2.

Applicatiemateriaal

 • Airless pistol met sproeier: 0.53 – 0.69 mm (0.021-0.027 inch) spuithoek: 30° (veranderlijk volgens het profiel )
 • Druk om het pistool: 210 kg/cm2. (3000 psi)

Deze inlichtingen zijn enkel indicatief. De opgegeven spuithoek is geldig voor profielen met een breed en vlak oppervlak. Scherpere spuithoeken zullen ingesteld worden voor smallere vlakken. Sproeieropening en druk zijn vatbaar voor wijzigingen in bepaalde omstandigheden.
Algemeen zal de druk op het pistool zo laag mogelijk gehouden worden tot het optimaal verspuiten van de verf is bereikt. Pompverhouding = 56:1 of 68:1 (type GRACO-KING of gelijkwaardig) Toevoerslang van 3/8” bij een lengte boven de 3 meter. Maximale lengte 60 m. Meestal de filters van pomp en pistool verwijderen.

Applicatiecondities en overschilderen

FIRETEX FX 2002 zal aangebracht worden bij een temperatuur boven de 5°C. Bij een hoge relatieve vochtigheid (80-85%) is een goede ventilatie noodzakelijk. De temperatuur van het oppervlak zal minstens 3°C boven het dauwpunt liggen en boven het vriespunt. Applicatie bij hoge temperaturen kan de afloopweerstand beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om te bepalen hoeveel er per laag kan aangebracht worden in functie van de temperatuur. Het product moet tijdens het drogen beschermd worden tegen vochtigheid.
Penetratie van vochtigheid in de verf kan de integriteit en de brandwerende eigenschappen nadelig beïnvloeden. Nier meer dan 2 lagen aanbrengen met pistool binnen de 24h. Indien de maximale aanbevolen dikte per laag overschreden wordt of indien hoge laagdiktes te vroeg bedekt worden met een eindlaag kan barstvorming gebeuren.

Firetex FX2002 is bestand tegen blootstelling aan buitenatmosfeer indien:

  • Het product kan drogen voor 24 uur bij 15°C in een droge atmosfeer met een goede luchtventilatie. Deze gegevens zijn gebaseerd op een maximale filmdikte van 800μ. De droogtijd moet verlengd worden indien dikkere lagen aangebracht worden.
  • De temperatuur van het substraat moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen bij applicatie en gedurende het drogen.

Bijkomende informatie metingen van de droge film, onderhoud, hygiëne en veiligheid

   • De maximale bedrijfstemperatuur is 70°C.
   • Al de opgegeven droge filmdikten in de specificaties zijn minimale waarden.
   • De metingen van de droge laagdiktes moeten genomen worden zoals beschreven in de Kwaliteitsrichtlijn voor brandvertragende verf van het IVP. Voor meer informatie dienaangaande, raadpleeg onze technische dienst.
   • Kleine oppervlakken met FIRETEX FX 2002 beschermd en die mechanisch beschadigd zijn, zullen hersteld worden met FIRETEX M72 (brandvertragende
    mastiek) aangebracht met mes of spatel en nadien overschilderd met het systeem FIRETEX M71 of FIRETEX C75.
   • Grotere oppervlakten dienen hersteld te worden met het volledig verfsysteem.

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product voor alle informatie in verband met het hanteren en aanbrengen van dit product.
Voetnota: Elk persoon of firma die dit product gebruikt zonder voorafgaandelijk uit te maken of het wel geschikt is voor het vooropgestelde doel, doet dit op eigen risico. A.F.A kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestatie van het product of voor elk verlies of schade dewelke hierdoor zou kunnen ontstaan. De uitvoerige inlichtingen aanschreven in deze technische fiche zijn van tijd tot tijd vatbaar voor wijzigingen in het licht van proefnemingen of productontwikkelingen. Voor gebruik is het aangeraden na te gaan of men wel degelijk over de laatste technische fiche beschikt.

Constructies

Teneinde de conformiteit van de uitvoering volgens de brandproefverslagen te garanderen, is het aanbevolen om alle toepassingen te laten uitvoeren door gespecialiseerde en ervaren werklui.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (261 kB)