Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag

Productbeschrijving

Firetex C75 is een hoogkwalitatieve sneldrogende Acryl Urethaan tweecomponenten eindlaag voor de Firetex brandvertragende verven. Firetex C75 werd ontwikkeld voor buitenafwerking.

Kenmerken van Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag

Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag
Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag
 • Kleur: RAL kleuren
 • Toepassing: Eindlaag voor de Firetex brandvertragende producten voor buitentoepassingen
 • Gebruikswijze: Conventioneel pistool – airless, borstel, rol

Optimale laagdikte Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag

Aanbevolen laagdikte
Natte filmdikte 150 µ
Droge filmdikte 75 µ

 

Praktische laagdikte
AIRLESS BORSTEL
Natte filmdikte 153 µ 153 µ
Droge filmdikte 75 µ 75 µ

Specificaties Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag

 • Rendement: 5m²/kg
 • Vlampunt :
  • Basis: 23 – 32 °C
  • Verharder: 23 – 32 °C
 • Droog extract in volume : 49 ± 2% (ASTM – D 2697-73)
 • Vluchtige organische stoffen : 471 gr/l.
 • Koolstofgehalte (in hoeveelheid solventen) 381.5 gr/l
 • Aanbevolen verdunner : Thinner AP n°2 – Réf. C.1201 (Tevens voor het reinigen van het materiaal)
 • Weerbestendigheid : FIRETEX C75 is zeer goed water en weersbestendig.
 • Roestwerende primers : Zie technische fiche van de brandvertragende producten Firetex

Droogtijden

Bij 15°C Bij 23 °C
Kleefvrij 1.5 u 1 u
Overschilderbaar 24 u 16 u

Firetex C75 – decoratieve afwerkingslaag – Verpakking

 • Twee-componentenverf. Basis + Verharder
 • Verpakking: Basis 4 Verharder 1 l.
 • Mengsel: basis: verharder 4:1 delen in volume.
 • Soortelijk gewicht: mengsel: 1.370 kg/l.
 • Potlife mengsel: 5 h.
 • Veiligheid en hygiëne: zie veiligheidsfiche

Voorbereiding

Op droge, met brandvertragende producten Firetex geschilderde ondergronden.

Applicatiemateriaal

Airless pistool

 • Sproeier: 0.46 mm (0.018 inch – Spuithoek: 40°)
 • Druk om het pistool: 140 kg/cm2

Deze inlichtingen zijn enkel indicatief. De opgegeven spuithoek is geldig voor profielen met een breed en vlak oppervlak. Scherpere spuithoeken zullen ingesteld worden voor smallere vlakken. Sproeieropening en druk zijn vatbaar voor wijzigingen in bepaalde omstandigheden. Algemeen zal de druk op het pistool zo laag mogelijk gehouden worden tot het optimaal verspuiten van de verf is bereikt.
Borstel

 • Het mengsel basis-verharder is klaar voor gebruik.

Applicatiecondities en overschilderen

FIRETEX C75 zal aangebracht worden bij een temperatuur boven de 5°C en bij een relatieve vochtigheid van 80-85%. Een goede ventilatie van de lokalen is noodzakelijk. De temperatuur van het oppervlak zal minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

Bijkomende informatie

 • metingen van de droge film Al de opgegeven droge filmdikten in de specificaties zijn gemiddelde waarden. De metingen voor de I profielen moeten als volgt genomen worden
  • op de kern: 2 metingen per 50 cm lengte van het profiel
  • op de vleugels: boven, onder, binnenin of buiten.
 • Voor meer informatie dienaangaande, raadpleeg onze technische dienst.
 • Bij een dikke film of bij lage temperaturen zal een langere droogtijd in acht genomen worden alvorens de metingen te verrichten.

Onderhoud

Kleine oppervlakken met brandvertragende producten Firetex beschermd en die mechanisch beschadigd zijn, zullen hersteld worden met Firetex M72 (brandvertragende mastiek) aangebracht met mes of spatel en nadien overschilderd met het systeem FIRETEX C75.

hygiëne en veiligheid

Voor alle verder informatie raadpleeg de technische fiche van FIRETEX M72. Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product voor alle informatie in verband met het hanteren en aanbrengen van dit product.

Voetnota: Elke persoon of firma die dit product gebruikt zonder voorafgaandelijk uit te maken of het wel geschikt is voor het vooropgestelde doel, doet dit op eigen risico. A.F.A. kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestatie van het product of voor elk verlies of schade dewelke hierdoor zou kunnen ontstaan. De uitvoerige inlichtingen aanschreven in deze technische fiche zijn van tijd tot tijd vatbaar voor wijzigingen in het licht van proefnemingen of productontwikkelingen. Voor gebruik is het aangeraden na te gaan of men wel degelijk over de laatste technische fiche beschikt.

Contacteer ons voor meer informatie
Download als pdf (216 kB)