Anti Fire Applications | www.antifireapplications.be
BodyMiddleDiv

Omkasting van stalen profielen

Brandwerende omkasting van stalen profielen.

De stabiliteit van alle dragende of ondersteunende elementen van de stalen constructie dient in geval van brand verzekerd te blijven en dit gedurende de vereiste brandweerstand. Hiervoor zullen deze bijkomend dienen beschermd te worden door middel van een brandwerende omkasting.

De keuze van het materiaal alsmede de dikte van de beplating zal zeer deskundig bepaald worden teneinde aan de conformiteiten van zijn proefrapporten te beantwoorden. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor elk type van de te beschermen profielen een berekeningsnota voorgelegd wordt en dit volgens het massiviteitsprincipe. De aansluitingen tussen ruwbouw en de aansluitingen tussen de beplating onderling zullen zorgvuldig aangewerkt worden waardoor de brandweerstand verzekerd blijft, hetzij d.m.v. brandwerende pasta, nieten, schroeven, of d.m.v. verlijming. Alleszins dient de werkmethode te beantwoorden aan de technische beschrijving van de producent en het proefverslag teneinde een conform en brandwerend geheel te verzekeren.

Het is aangewezen dat deze specifieke technieken worden overgelaten aan een gespecialiseerd bedrijf dat erkend is door de leverancier van het product/systeem teneinde alle discussies en mogelijke afwijkingen op de proefverslagen te vermijden.


BELANGRIJK:
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een proefverslag, erkend en met succes beproefd in een Belgisch laboratorium en dit volgens de normering NBN 713020.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende proefrapporten. De uitvoerder zal tevens op het einde der werken een conformiteitsverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het proefrapport.
 
 
 
Terbekehofdreef 6 Unit A1 - 2610 Willrijk - Tel: 03/283 94 76 - Fax: 03/283 94 77 - info@antifireap