Anti Fire Applications | www.antifireapplications.be
BodyMiddleDiv

Omkasting van luchkanalen

Brandwerende omkasting van luchtkanalen.

De luchtkanalen worden rondom beschermd d.m.v. een brandwerende beplating. Er zal rekening gehouden worden dat het meergewicht van het volledig systeem de spanningen op de draadstangen waaraan het kanaal opgehangen wordt, niet overschrijden. Een berekeningsnota zal voorgelegd worden. De keuze van het materiaal alsmede de dikte van de beplating zal zeer deskundig bepaald worden teneinde aan de conformiteiten van zijn proefrapporten te beantwoorden. De aansluitingen tussen ruwbouw en de aansluitingen tussen de beplating onderling zullen zorgvuldig aangewerkt worden waardoor de brandweerstand verzekerd blijft, hetzij d.m.v. brandwerende pasta, nieten, schroeven, of d.m.v. verlijming. Alleszins dient de werkmethode te beantwoorden aan de technische beschrijving van de producent en het proefverslag teneinde een conform en brandwerend geheel te verzekeren.

Het is aangewezen dat deze specifieke technieken worden overgelaten aan een gespecialiseerd bedrijf dat erkend is door de leverancier van het product/systeem teneinde alle discussies en mogelijke afwijkingen op de proefverslagen te vermijden.


BELANGRIJK:
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een proefverslag, erkend door een Belgisch laboratorium en dit volgens de normering NBN 713020.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende proefrapporten. De aannemer zal tevens op het einde der werken een conformiteitsverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het proefrapport
 
 
 
Terbekehofdreef 6 Unit A1 - 2610 Willrijk - Tel: 03/283 94 76 - Fax: 03/283 94 77 - info@antifireap