Anti Fire Applications | www.antifireapplications.be
BodyMiddleDiv

Dichtingen voor muren en vloeren

Brandwerende dichtingen voor muren en vloeren

Alle openingen in muren en vloeren die deel uitmaken van een brandwerend compartiment dienen terug dichtgemaakt te worden en dit zodanig dat dezelfde brandweerstand bekomen wordt van de bestaande muur of vloerconstructie. In het bijzonder zullen alle doorvoerleidingen, in functie van hun samenstelling brandwerend dienen beschermd te worden.

Voor enkelvoudige doorvoeringen wordt verwezen naar de ministeriële omzendbrief van 15 april 2004. Teneinde alle discussies en misverstanden te vermijden, is het ten stelligste aangeraden dat elke aannemer/onderaannemer beroep doet op een gespecialiseerd bedrijf.

Kunststofleidingen:
D.m.v. een wurgmof, een opzwellende pasta of andere met succes beproefde producten. Het product zal daarbij geen steun aan de kunststofdoorvoering zelf mogen zoeken en dus over een bevestigingsmethode dienen te beschikken die indien de kunststofleiding zou wegsmelten, niet met de kunststofleiding zelf wordt meegetrokken.

Kabels:
D.m.v. een brandwerende pasta die aan beide zijden wordt aangebracht en dit over een lengte in functie van de brandweerstand. Elk schouweffect tussenin de kabels zal vermeden worden!

Metalen leidingen:
Indien deze niet over zijn gehele lengte geïsoleerd worden dient een brandwerend isolatiemateriaal aangebracht te worden aan beide zijden van het compartiment en dit over een lengte in functie van de brandweerstand. Hierbij is het voornamelijk de bedoeling om alle thermische bruggen te minimaliseren.


BELANGRIJK:
Bovengenoemde systemen en producten zullen gestaafd worden aan de hand van een proefrapport, erkend en met succes beproefd in een Belgisch laboratorium en dit volgens de geldende Europese normering. Hierbij wordt rekening gehouden met de criteria: stabiliteit, vlamdichtheid en thermische weerstand.

Elk systeem zal vooraf ter goedkeuring aan het bestuur worden overgemaakt inclusief desbetreffende proefrapporten. De aannemer zal tevens op het einde der werken een conformiteitverklaring bezorgen waarin hij aangeeft dat alle uitgevoerde werken beantwoorden aan de beschrijvingen in het classificatierapport.
 
 
 
Terbekehofdreef 6 Unit A1 - 2610 Willrijk - Tel: 03/283 94 76 - Fax: 03/283 94 77 - info@antifireap